HOME > 다정한의원 소개 > 일정
2022년 08월

다정한의원 진료일정


· 단축진료  
2022-08-15
· 오전진료  
2022-08-27
· 오전진료  
2022-08-20
· 오전진료  
2022-08-13
· 오전진료  
2022-08-06
· 연장진료  
2022-08-31
· 연장진료  
2022-08-24
· 연장진료  
2022-08-17
· 연장진료  
2022-08-10
· 오후진료  
2022-08-25
· 오후진료  
2022-08-18
· 오후진료  
2022-08-11
· 오후진료  
2022-08-04
· 휴진  
2022-08-03
· 휴진  
2022-08-02
· 휴진  
2022-08-01


1

2

3

4

5
6

7
8
9
10

11

12
13

14
15

16
17

18

19
20

21
22
23
24

25

26
27

28
29
30
31상호명 : 다정한의원   |   원장 : 이승우   |   주소 : 대구광역시 달서구 한실로 97, 2F   |  TEL : 053-633-8575  |  관리자
사업자등록번호 : 514-90-51940
Copyright ⓒ 2017 다정한의원. All Rights reserved.